Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Αγριοπούλου Σοφία Λέκτορας - Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Βαρζάκας Θεόδωρος  Καθηγητής

 

Βογοπούλου Αρετή Λέκτορας - Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Ζακυνθινός Γεώργιος Καθηγητής

 

Καπόλος Ιωάννης Καθηγητής

 

Κάππος Αλέξανδρος Λέκτορας - Καθηγητής Εφαρμογών

 

Κουτρουμπής Φώτιος Λέκτορας - Καθηγητής Εφαρμογών

 

Μαρίνα Παπαδέλλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Ξηρογιάννης Γεώργιος Λέκτορας - Καθηγητής Εφαρμογών

 

Σπηλιόπουλος Ιωακείμ Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Ρεκούμη Κωνσταντίνα Λέκτορας - Καθηγήτρια Εφαρμογών