Ανακοινώσεις Τμήματος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 5 ν. 4610/2019

 

2.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος.

 

Το σώμα της Συνέλευσης του Τμήματος αφού ενημερώθηκε για το ανωτέρω θέμα, αποφάσισε ομόφωνα και ορίζει παρουσίαση πτυχιακών εργασιών τις κάτωθι ημερομηνίες. Από 24-2-2021 έως 10-3-2021.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ