Ανακοινώσεις Τμήματος

ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θα πρέπει να εισελθουν στο e-class, να επιλέξουν το ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και το μάθημα MARKENTING για να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν