Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Ενισχυτική Διδασκαλία

Ανακοίνωση