Πρακτική Άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Πρακτική Άσκηση μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 - 2020

 

logo

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αυτή αφορά στην άμεση επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο. Στο Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ) Πελοποννήσου υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης και μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ που χρηματοδοτεί την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης μέσα από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 5032958.

 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης:

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

 

  • ΈΝΤΥΠΑ

   Αίτηση Έγκρισης Πρακτικής Άσκησης...(εδώ)

   Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα...(εδώ)

   Έντυπο Ένστασης...(εδώ)

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

   Κριτήρια επιλογής φοιτητών στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την διενέργεια της Πρακτικής

   Προυποθέσεις Πρακτικής

 

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

     

      Ενημέωση 08/02/2021

      Υποβολή Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης Εαρινού 2021

     Τελικά αποτελέσματα προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Εαρινού 2020-2021

     Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 20 -21

             Προσωρινά Αποτελέσματα

             Έντυπο Ενστασης

    Πρακτική Άσκηση (2) θέσεις Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας

    Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

    Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων Σεπτέμβριος 2020

   Ανακοίνωση συνέχισης διακοπής

   Ανακοίνωση για συνέχιση και έναρξη Πρακτικής

        Βεβαιώσεις 'Εναρξης ΦΟιΤΗΤΗ - ΦΟΡΕΑ

        Βεβαίιώσεις Συνέχισης ΦΟΙΤΗΤΗ - ΦΟΡΕΑ