Πληροφορίες

1.1Πληροφορίες για το τμήμα

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του πανεπιστημίου Πελοποννήσου εδρεύει στην Καλαμάτα. Αποτελεί το ένα από τα δύο Τμήματα της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα και ιδρύθηκε με τον Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ70/07-05-2019, άρθρο 48), με τον οποίο θεσπίστηκε η ένταξη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

 

Η πρώτη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών πενταετούς διάρκειας φοίτησης έλαβε χώρα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν Δίπλωμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Μελλοντικά το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος θα έχει την δυνατότητα να απονείμει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (master).

 

Μέσα από το πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του πρώτου κύκλου σπουδών χρησιμοποιούνται σύγχρονα και διαρκώς ανανεώσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία για την παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές καλλιεργούν δεξιότητες που τους καθιστούν ανταγωνιστικούς σε ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, αλλά και ικανούς να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις μετέπειτα διδακτορικών σπουδών, που τυχόν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μετά τη λήψη του πτυχίου τους. Το Τμήμα υποδέχεται ετησίως περίπου 140 νέο εισακτέους

Στο Τμήμα προσφέρει επίσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου» (δεύτερος κύκλος σπουδών) το οποίο παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στις σύγχρονες τάσεις στην παραγωγή και την επεξεργασία της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου.

Στον τρίτο κύκλο σπουδών το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, σε αντικείμενα που εμπίπτουν στα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα.