Δ.Ε.Π

5.1Δ.Ε.Π


 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. Βαρζάκας Θεόδωρος

Γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Επεξεργασίας Τροφίμων και Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

Μαθήματα που διδάσκει:

Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

Αρχές Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων

Επεξεργασία Τροφίμων Ι

Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ

Φυσικές Διεργασίες Τροφίμων Ι

Φυσικές Διεργασίες Τροφίμων ΙΙ

Σχεδιασμός και Εξοπλισμός Βιομηχανιών Τροφίμων

Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Επιστήμη και Τεχνολογία Αλεύρων και Προϊόντων αυτών

Ανάπτυξη Προϊόντων Τροφίμων

Διατροφή

2. Καπόλος Ιωάννης

Γνωστικό αντικείμενο    Χημεία και Βιοχημεία Γεωργικών Προϊόντων

Μαθήματα που διδάσκει :

Αναλυτική Χημεία

Βιοχημεία Ι

Βιοχημεία ΙΙ

Βασικές Αρχές Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης

Ανάλυση Τροφίμων

Χημεία Τροφίμων

Οινολογία Ι

Οινολογία ΙΙ

Διδακτική της Επιστήμης των Τροφίμων

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

1. Παπαδέλλη Μαρίνα   

Γνωστικό αντικείμενο    Μικροβιολογία Προϊόντων και Παραπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων (Γ.Α.) 

Μαθήματα που διδάσκει:

Γενική Μικροβιολογία

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ

Βιοτεχνολογία Τροφίμων

Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία

2. Σπηλιόπουλος Ιωακείμ

Γνωστικό αντικείμενο Οργανική Χημεία Συνθετικά Μακρομόρια

Μαθήματα που διδάσκει:

Οργανική Χημεία

Ανάλυση Τροφίμων

Τεχνολογία και έλεγχος ποιότητας νερού και αναψυκτικών

Γενική και Ανόργανη Χημεία

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. Φαρμάκης Λάμπρος

Γνωστικό αντικείμενο Ανάλυση, Χαρακτηρισμός και Διεργασίες Κολλοειδών Τροφίμων

Μαθήματα που διδάσκει:

Εισαγωγή στην Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων

Φυσικοχημεία

Βασικές Αρχές Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης

Χημεία Τροφίμων

Ανάλυση Τροφίμων

Φυσικοχημεία Τροφίμων

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

1. Αγριοπούλου Σοφία

Ειδικότητα : Μετασυλλεκτική Φυσιολογία-Συντήρηση Φυτικών Προϊόντων

Μαθήματα που διδάσκει:

Συσκευασία Τροφίμων

Επιστήμη και τεχνολογία Φρούτων και Λαχανικών Ι

Βιολογία Αμπέλου και Στοιχεία Αμπελογραφίας

Τοξικολογία Τροφίμων

Επιστήμη και Τεχνολογία Πρόσθετων και Γλυκαντικών Υλών Τροφίμων                

2. Βογοπούλου Αρετή

Ειδικότητα : Αγγλική γλώσσα

Μαθήματα που διδάσκει:

Αγγλικά Ειδικότητα Ι

Αγγλικά Ειδικότητα ΙΙ

Αγγλικά Ειδικότητα ΙΙΙ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1. Κάππος Αλέξανδρος

Ειδικότητα : Χημεία

Μαθήματα που διδάσκει:

Φυσική Ι

Γενική και Ανόργανη Χημεία

Οργανική Χημεία

Αναλυτική Χημεία

Φυσική ΙΙ

2. Κουτρουμπής Φώτιος

Ειδικότητα : Γεωπονία

Μαθήματα που διδάσκει:

Φυσικές διεργασίες Τροφίμων Ι

Φυσικές Διεργασίες Τροφίμων ΙΙ

Οινολογία Ι

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Διαχείριση Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων

3. Ξηρογιάννης Γεώργιος

Ειδικότητα : Γεωπονία

Μαθήματα που διδάσκει:

Επιστήμη και Τεχνολογία Ελιάς και Ελαιολάδου

Επεξεργασία Τροφίμων Ι

Επιστήμη και Τεχνολογία Φρούτων και Λαχανικών ΙΙ

Διαχείριση Ζωικών Εχθρών Αποθηκευμένων Τροφίμων

Τεχνολογία Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

4. Ρεκούμη Κωνσταντίνα

Ειδικότητα : Ποιοτικός Έλεγχος και Τυποποίηση Γεωργικών Προϊόντων

Μαθήματα που διδάσκει:

Νομοθεσία Τροφίμων

Τεχνολογία & Ποιότητα Ελιάς, Λιπών & Ελαίων

Βιολογία Γεωργικών Προϊόντων

Βιολογία Αμπέλου και Στοιχεία Αμπελογραφίας