Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

6.5Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διαθέτει, μέσω Διαδικτύου, πρόσβαση σε μεγάλο φάσμα ηλεκτρονικών πηγών όπως περιοδικά, βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις, ψηφιακές συλλογές και θεματικές πύλες, με στόχο τη διευκόλυνση της έρευνας, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, των ερευνητών και των βιβλιοθηκονόμων του.

 

Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές και συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, περιλαμβάνονται στον ιστοτόπο της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης.

Αναλυτικότερα, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές online πηγές πληροφόρησης

 

Παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές όπως βιβλιογραφικές βάσεις, περιοδικά, βιβλία, κλπ., στις οποίες είτε υπάρχουν απευθείας συνδρομές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είτε μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / Heal-Link), ή είναι ανοικτής πρόσβασης. Η πρόσβαση πιστοποιείται κατά περίπτωση μέσω αναγώρισης των IP διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών VPN)

 

Ιστοσελίδα: http://library.uop.gr/