Ηλεκτρονική Δήλωση Συγγραμμάτων

6.8Ηλεκτρονική δήλωση συγγραμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ

Με την υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης συγγραμμάτων μπορεί κάθε φοιτητής/τρια να επιλέξει και να παραλαμβάνει το διδακτικό σύγγραμμα που επιθυμεί για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών. Κάθε φοιτητής/τρια δικαιούται να προμηθευτεί δωρεάν ένα σύγγραμμα για κάθε μάθημα. Ο φοιτητής/τρια επιλέγει το σύγγραμμα που επιθυμεί ανάμεσα στα προτεινόμενα συγγράμματα για κάθε μαθήμα.

Η επιλογή των συγγραμμάτων γίνεται μετά την έναρξη κάθε εξαμήνου

 

Ιστοσελίδα https://eudoxus.gr/