ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER)

3.1Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπυδών

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) “Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου” που οδηγεί στην απονομή τίτλου Mεταπτυχιακής Ειδίκευσης (master).

 

Το ΠΜΣ είναι να προσφέρει εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις σε νέους επιστήμονες και σε επαγγελματίες στον τομέα της τεχνολογίας παραγωγής, ποιότητας και οργανοληπτικού ελέγχου, εμπορίας και μάρκετινγκ του ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς καθώς και της διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων, ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων κ.ά.

 

Το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) εξάμηνα που αντιστοιχεί σε 90 ECTS κατά τα διεθνή πρότυπα. Τα μαθήματα διεξάγονται με συνδυασμό εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης.

 

Στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει 50 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://tqo.uop.gr/