Εργαστήριο Φυσικοχημείας, Ενόργανης Ανάλυσης και (Βιο)Χημείας Τροφίμων